Verhalen

In 1881 werden de joden beschuldigd van moord op tsaar Alexander II (1818-1881). De beschuldigingen waren vals. Toch kwam er een golf van anti-joodse pogroms in het zuidwesten van Rusland. Duizenden joodse huizen werden vernietigd en veel families werden straatarm gemaakt. Tsaar Alexander III (1845-1894) voerde op 15 mei 1882 anti-joodse wetten in en wakkerde het bestaande antisemitisme nog verder aan. Veel joden voelden zich ernstig bedreigd en vluchtten. Een aantal van hen probeerde Nederland…
In de zeventiger jaren van de 20ste eeuw gebeurde het wel vaker dat bij extreem hoog water de Marsweg over de volle lengte (1000m) onder water stond. En dat de verbinding met de campings en de steenfabriek Muggenwaard tijdelijk was verbroken.In het voorjaar van 1980 was er echter sprake van een zeer bijzondere situatie.
Soms zie je in het Liemerse landschap merkwaardige zaken staan. Dit kraantje aan de Rijn bij Spijk bijvoorbeeld. Geen kraantje maar letterlijk een ‘electrische wagendraaikraan’, dat toebehoorde aan de NV Hollands-Duitse Steenfabriek in Spijk. De steenovens zijn in 1995 gesloopt. De kraan raakte in verval. Er was niemand meer die er naar omkeek. Wel de mensen uit Spijk.
Overal in de Liemers trekken momenteel de schutterijen door de dorpen, de stad en de ommelanden. Valt het jou ook op dat veel schutterijen genoemd zijn naar allerlei heiligen? Schutterij Andreas in Zevenaar bijvoorbeeld, die is genoemd naar de gelijknamige apostel. Iedere heilige heeft zo zijn eigen kenmerk.
In de Liemers zijn dikwijls verrassende plekjes te ontdekken. Huis te Lathum bijvoorbeeld, gelegen in het gelijknamige IJsseldorp. Het voorname huis ligt idyllisch verscholen achter een gracht en struweel en wordt hierdoor enigszins aan het oog onttrokken. Het huis is een paar jaar geleden met veel respect voor de geschiedenis gerestaureerd.
Huis Hamerden ten oosten van Westervoort aan de Rijksweg wordt eindelijk gerestaureerd. Hiermee is de Liemers een bijzonder monument rijker. Het had niet veel gescheeld of het gebouw was geheel ingestort. Onlangs viel een deel van het dak naar beneden en is toentertijd door de eigenaar, projectontwikkelaar Van Rouwendaal uit Arnhem, provisorisch gedicht en de muren gestut. De Historische Kring Westervoort heeft zich in de afgelopen jaren flink ingezet om het gebouw te redden.

Grenzland

reactiedatum 1 juni 2016
Op 1 juni 1816 werden delen van de Liemers bij het Koninkrijk der Nederlanden gevoegd. Het ging onder meer om het stadje Zevenaar, Duiven, Groessen en Loo. En natuurlijk ook wat kleine enclaves, zoals Bylandse Waard, Lobith en ’s Gravenwaard. Het ontstaan van de grenzen was een gevolg van de middeleeuwse machtspolitiek. In het blad Old Senders Ni-js nr 2 van dit jaar, uitgegeven door de Cultuurhistorischevereniging Zevenaar, wordt door Leen den Besten uitgebreid ingegaan…
Op de foto is de voorgevel van het Kapucijnenklooster te zien met de drie beelden boven de deur en het Heilig Hart-beeld op het voorplein. Het klooster van de paters Kapucijnen in Babberich is in 1885 gebouwd en in 1966 verbouwd. Na de Kapucijnen vestigden zich zusters Clarissen - Capucinessen in het gebouw. De nonnen kwamen daar wonen, nadat...

Mechteld ten Ham

reactiedatum 25 juli 1605
  De waterplas De Laak te Azewijn. De Laak, waar de heks Mechteld ten Ham in het water is gegooid om te bewijzen dat ze een heks was. Dat ze bleef drijven gold als bewijs dat ze heks was.
Kasteel Rijswijk is een voormalige havezate die staat in het Liemerse dorp Groessen in Gelderland. Men heeft lang aangenomen dat het oudste deel van Huis Rijswijk oorspronkelijk een losstaande veertiende-eeuwse donjon moet zijn geweest die van de buitenkant gemeten 7,35 meter lang en 6,50 meter breed was. Later onderzoek heeft echter aangetoond dat het waarschijnlijk oorspronkelijk een poortgebouw moet zijn geweest. Bij onderzoek van het oudste deel van Huis Rijswijk is gebleken dat drie muren…

Paul Mulder

reactiedatum 5 juli 2016
Volgens juffrouw Dora van de kleuterschool kon ik goed tekenen. Hierdoor gesterkt, want juffrouw Dora zei nooit zomaar iets, besloot ik later kunstschilder te worden. Dat leek me wel wat. Inspiratie had ik ook al; een buurmeisje beloofde plechtig om voor mij te poseren als we ooit groot zouden zijn.
"In de Doelen hebben we in bedden gelegen van de brandwacht. In de oorlog sliepen in het kantoorgebouw mensen die 's nachts de wacht hielden. Toen wij daar kwamen was dat voorbij en sliepen wij daar. De laatste twee maanden hebben we met een matras onder een machine geslapen. Het was een pleistersnijmachine, geloof ik. Als er wat gebeurde, zou die machine in ieder geval iets tegenhouden."