Activiteiten

Netwerkbijeenkomst in de Turmac op 19 januari 2024

reactiedatum
  • 19 januari 2024
  • 19 januari 2024
  • 14:00 uur
Het Cultuur- en Erfgoedpact ging in 2023 weer van start en sindsdien zijn er al veel mooie projecten uitgevoerd en op touw gezet. Jaarlijks organiseert het Cultuur- en Erfgoedpact een netwerkbijeenkomst voor mensen en organisaties die zich in de Liemers bezighouden met kunst, cultuur, erfgoed, de taal en historie van de regio. Het doel van de bijeenkomst is elkaar te informeren, bij te praten, kennis te delen en samen te werken op het gebied van…
Dit project ontving een toekenning uit het Stimuleringsbudget van het Cultuur- en Erfgoedpact van de Liemers: de vernieuwing van het Duivenpad! Een samenwerking van Zo!diva, het Liemers museum, de Historische kring Duiven en de gemeente Duiven. Een mooi project, waarbij cultuurhistorie en cultuureducatie samen komen!

Ooyse dag

reactiedatum
  • 27 augustus 2023
  • 27 augustus 2023
Dit project ontving een toekenning uit het Stimuleringsbudget van het Cultuur- en Erfgoedpact van de Liemers: de Ooyse dag! Een samenwerking van Dorpsraad Ooij, de Cultuurhistorische Vereniging Zevenaar en Muziekvereniging Crescendo, waarbij cultuurhistorie, cultuurparticipatie en cultuureducatie mooi samen komen!
De Liemerse regio kent prachtige verhalen, waarvan vele nog niet verteld zijn. Met een bijdrage van het Stimuleringsbudget van het Cultuur- en Erfgoedpact van de Liemers is een van deze bijzondere verhalen nu verteld! Het verhaal van Flying Officer Mervyn Wheatley.

Carnaval is kunst (2)

reactiedatum
  • november 2020
  • maart 2021
Vanwege de goede ontvangst van de eerste editie van het project ‘Carnaval is Kunst’ werd het herhaald. Het doel van het project in het kort: Bij de jeugd de geschiedenis van het carnaval in de Liemers en Zevenaar bekend maken en hen er actief mee aan de slag te laten gaan. Leerlingen van de basisschool kregen lessen over de geschiedenis van het Carnaval verteld en gingen vervolgens zelf aan de slag met het thema bij het bouwen…

Vrijheid in de Liemers

reactiedatum
  • 12 september 2020
  • 9 april 2022
Jongeren in de Liemers aan het denken zetten over vrijheid, bewust maken dat er in de Liemers hard gevochten is voor onze vrijheid, dat was het doel van het project 'Vrijheid in de Liemers' van filmmakers Paul Haans en Sacha Wensveen.
De kinderboekenweek met als thema ‘En toen’ staat voor de deur. In deze coronatijd is het lastig om met grote groepen kinderen bibliotheken en het Liemers Museum te bezoeken. Doorgaande Lijn coördinator, cultuurcoördinatoren, educator en spelontwerper sloegen de handen ineen en ontwikkelden het spel ‘Lodewijk in de Liemers’. Hiermee kunnen kinderen en andere inwoners van De Liemers op een creatieve manier kennis maken met de geschiedenis van De Liemers in de Gouden Eeuw en de…
Vrijdag 15 november is de Beeldbank ‘Liemers in Beeld’ gelanceerd, tijdens de jaarlijkse netwerkbijeenkomst van het Cultuur-en Erfgoedpact van de Liemers. Bijna 90 mensen van verschillende culturele en erfgoedorganisaties uit de Liemers kwamen naar het gloednieuwe HAL12 in Zevenaar om de nieuwe website met historische foto’s over de Liemers feestelijk te lanceren. De aanwezigen kregen daarnaast een indruk van de bereikte resultaten van het Liemers Cultuur- en Erfgoedpact van het afgelopen jaar en deden mee…
Op Zondag 15 september is door de Schutterij St. Andreas 't Grieth in het centrum van Zevenaar de Federatieve Schuttersdag 2019 georganiseerd. Aan deze dag hebben maar liefst 33 schutterijen deelgenomen! 
De Liemers barst van de mooie initiatieven! Hierover vertellen we u graag meer tijdens de volgende jaarlijkse netwerkbijeenkomst van het Cultuur-en Erfgoedpact van de Liemers op vrijdag 15 november om 14:00 in het nieuwe HAL12 te Zevenaar. Aanmelden kan hier. 

Struunen en Pruuven

reactiedatum
  • 31 augustus 2018
Lekkere streekproducten, eigengemaakte kunst en Liemerse smartlappen: het was allemaal te proeven, zien en horen op de Liemerse streekmartk 'Lekker struunen en pruuven' op 31 augustus in Zevenaar. Jong en oud was enthousiast!
Hoe verbind je jongeren en ouderen met elkaar, en laat je daarbij ook historisch besef groeien? Komdersuut heeft samen met Stichting Dorpshuis en de Gallusstichting het initiatief genomen om een historische route op te zetten in Angerlo. Jongeren van basisschool de Trompetter in Angerlo hebben oudere Angerlose bewoners geïnterviewd over hun herinneringen aan het Angerlo van vroeger. Deze interviews zijn uitgewerkt in bordjes die men kan bekijken langs de historische route in Angerlo, die dinsdag…