Over ons

Leven in de Liemers is de naam van het Cultuur - en Erfgoedpact van de gemeente Duiven, Westervoort en Zevenaar. Sinds 2013 werken deze gemeentes samen om de Liemerse identiteit en de kwaliteit van de leef - en woonomgeving te versterken met behulp van kunst, cultuur en erfgoed. De eindrapportage van de periode 2017-2021 is hier te lezen. Het programma voor de huidige pactperiode tot en met eind 2024 is hier te lezen.

Het Cultuur- en Erfgoedpact 'Leven in de Liemers' wordt gecoördineeerd door Bibi Bodegom

De canon is tijdens de eerste Cultuur- en Erfgoedpact periode (2013-2016) ontstaan onder leiding van Erfgoed Gelderland en Bibi Bodegom - Culturele projecten. De canonredactie bestond uit het Historisch Verband, Streekarchivariaat Liemers en Doesburg en Kunstwerk! Liemers Museum

LidL 01

Van oudsher behoorde Duiven tot het Hertogdom Kleef. Na het uitsterven van het hertogelijk huis (in 1609) werd dat het keurvorstendom Brandenburg, dat later in het koninkrijk Pruissen opging.

Dit vormt een tegenstelling tot naburige plaatsen als Westervoort, Lathum, Angerlo en Pannerden, die Gelders waren. Samen met het kerspel Oud-Zevenaar behoorden Duiven, Groessen en Loo tot het "ambt Liemers". In Zevenaar was het bestuurscentrum van dit ambt gevestigd, maar veel plaatselijke belangen werden door de dorpen en buurtschappen zelf behartigd.

In 2013 bestond de gemeente Duiven 200 jaar. Hoewel de dorpen afzonderlijk al langer bestaan, vallen de dorpen Duiven, Loo en Groessen in 1813 voor het eerst onder de bestuurlijke eenheid ‘Bürgermeisterey Duven’ onder Pruisisch bestuur. In 1816 ging de gemeente Duiven – net als de rest van de Liemers – over naar het Koninkrijk der Nederlanden.

Wie Westervoort bezoekt komt terecht in een stukje Nederland op de splitsing van Rijn en IJssel. Het landschap tussen die twee rivieren is overweldigend mooi met haar uiterwaarden en enorme wolkenpartijen boven de rivieren en Westervoort ligt er middenin.

Westervoort is een gemeente in De Liemers, in de provincie Gelderland. De gemeente telt 15.000 inwoners en heeft een oppervlakte van 7,84 km2 (waarvan 1 km2 water). Westervoort ligt bij Arnhem; noordelijk van de Rijn, oostelijk van de IJssel, precies waar deze zich afsplitst. Het is van origine een Heerlijkheid met de 'Heer van Westervoort' aan het hoofd.

Westervoort gaat als nederzetting tot diep in de middeleeuwen terug. In de kerktoren, stammend uit de dertiende eeuw, zien we een van de oudste getuigen van plaatselijke bouwactiviteit. Vijf eeuwen eerder bouwde missionaris Werenfried op dezelfde plek al een kerkje in opdracht van St. Willibrord. Dit geeft aan dat Westervoort al een lang bestaan heeft.

De gemeente Zevenaar ligt in het hart van de Liemers. Dit gebied ligt in de driehoek van de Rijn, de zuidelijke IJsseloever en de landsgrens. Van oorsprong kan Gelre worden beschouwd als het gewest waartoe de Liemers behoorde.

In 1382 en 1406 werd het gebied aan het naburige Kleef verpand. Doordat na de laatste keer geen inlossing plaatsvond, bleef de Zwanenburcht in Kleef het bestuurscentrum. Van daaruit werden in 1487 stadsrechten aan Zevenaar verleend. De reden hiervoor was vooral gelegen in de militaire omstandigheden in die tijd. Zevenaar moest een strategisch steunpunt worden aan de grens met het Gelderse gebied. De burcht Sevenaer met zijn omringende bebouwing vormde een tussenstation en een uitvalsbasis voor de hertogen van Kleef.

Verschillende factoren hebben het aanzien van Zevenaar drastisch veranderd: de verwoestingen van de Tweede Wereldoorlog, de toegenomen woningbouw en de navenant gegroeide verkeersintensiteit, het slinken van het aantal boerenbedrijven en de uitbreiding van industrie en handel. Al zijn vele monumentale gebouwen verdwenen, de drie oude kerken en kastelen als Halsaf, Camphuysen en Sevenaer sieren gelukkig nog steeds de gemeente. De contouren van het middeleeuwse stadskasteel zijn terug te vinden op de parkeerplaats aan het Masiusplein.