Cultuur- en Erfgoedpact

 

scroll naar beneden

 

De Liemers bruist! Tien jaar geleden klonk het officiële startsein voor het Cultuur- en Erfgoedpact van de Liemers: 'Leven in de Liemers'. Sindsdien is er veel gebeurd op het gebied van cultuurparticipatie, cultuureducatie en cultuurtoerisme. 
 

Wat is het Cultuur- en Erfgoedpact van de Liemers?

De gemeentes Westervoort, Duiven en Zevenaar zetten de succesvolle samenwerking voort die al sinds 2012 bestaat op het gebied van cultuur en erfgoed en geven op deze manier opnieuw een stevige impuls aan cultuur en erfgoed in de prachtige regio de Liemers!

Uniek aan het Cultuur en Erfgoedpact van de Liemers is de maatschappelijke verbinding met zoveel partners. In de voorgaande pactperiode (2017-2020) zijn meer dan 65 partners (particulieren en organisaties) inhoudelijk verbonden geweest aan de uitvoering van grote en kleine projecten en activiteiten binnen het Cultuur- en Erfgoedpact.

Sinds het eerste Cultuur- en Erfgoedpact ‘Leven in de Liemers’ dat in 2013 van start ging is er met succes samengewerkt aan honderden kleine en grote culturele en kunstzinnige activiteiten en projecten in de Liemers, waarmee duizenden mensen, jong en oud, in de Liemers met cultuur en erfgoed werden aangeraakt en actief met kunst en cultuur aan de slag gingen.

Wat doen we in de Liemers?

Het Cultuur- en Erfgoedpact 'Leven in de Liemers' verbindt, ondersteunt en helpt, aansluitend op de doelstellingen uit het provinciale beleid door in te zetten op het:

  1. Versterken van de regionale culturele infrastructuur;
  2. Stimuleren van deelname aan cultuur en erfgoed via bovenlokale educatie- en participatie;
  3. Versterken van de Liemerse identiteit;
  4. Behouden en ontwikkelen van erfgoed;

Een sterke Liemerse cultuursector vergroot de economische en toeristische aantrekkingskracht van de regio. En belangrijker nog: het zorgt voor een sterke, trotse en leefbare regio!

Historische en persoonlijke verhalen uit de Liemers vormen de inspiratie voor tal van activiteiten en projecten die de culturele identiteit en leefbaarheid van het gebied versterken. Lees hier het programma voor de nieuwe periode van het Cultuur- en Erfgoedpact: 2022-2024.

Tijdens de vorige pactperiode is er hard gewerkt aan vijf grote deelprojecten: Bakens in het Liemerse landschapDe kunst van het makenDe Liemerse BeeldbankEindeloos Musiceren en Feest! Tradities in ere. Deze projecten worden de komende periode waar mogelijk verder doorontwikkeld en uitgebreid. Daarnaast worden kleine intiatieven en projecten ondersteund met een bijdrage uit het Stimuleringsbudget! Dus: heb je een goed idee voor de Liemers op het gebied van Kunst, Cultuur en/of Erfgoed? Neem dan gauw een kijkje op de pagina van het Stimuleringsbudget en stuur je aanvraag in!