Verhalen

In de Liemers staan bijzondere kerkjes. Een daarvan is de Nederlands Hervormde Kerk te Lathum met daaromheen een alleraardigst kerkhofje.

De tuin van Huis Bergh

reactiedatum april 2016 1 maart 2017
De tuin van kasteel Bergh heet nu officieel de Kasteeltuin. In april 2016 is de tuin geopend en in het kasteel is een expositie over de geschiedenis van de tuin geopend. De tuin neemt sinds 1461 een belangrijke plaats in het dagelijks leven van de kasteelbewoners. De kasteeltuin in ‘s Heerenberg is de oudst bekende gedocumenteerde tuin van Nederland, die in contour en opzet bewaard is gebleven.
In het Kleefse gebied, waartoe het ambt Lymers behoorde, heerste vrijheid van godsdienst. In dit gebied woonden meerdere adellijke families. Vaak bekleedden die bestuurlijke functies. Aan het eind van de zestiende eeuw sloten veel van deze families zich aan bij de beweging van de reformatie. Met steun van deze families werd in Zevenaar de 'Evangelisch Reformirte Gemeijnde' opgericht.
Op 1 mei 1660 wijdde ds. Petri van Sinderen de zojuist gebouwde kerk van Evangelisch Reformirte Gemeijnde te Zevenaar plechtig in met de woorden uit 1 Petrus 2:5 ‘Laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel’. De inwijdingspreek verscheen in druk. Naast de preek bevat het boekje een opdracht en een drietal lofdichten. Ieder die had bijgedragen aan de totstandkoming van het kerkgebouw kreeg het boekje toegezonden.
De periode waarin Thea Welman (1935) uit Zevenaar begon met leren lezen en schrijven viel samen met de Tweede Wereldoorlog. Naar school gaan in de oorlog. Hoe ging dat? Thea vertelt over haar herinneringen als acht- en negenjarig meisje op de lagere school.
Ieder dorp in de Liemers heeft wel een markant punt in het centrum. De markthal in Didam is er zo een. De hal is in 1951 in gebruik genomen en behoort wellicht tot de meest bijzondere gebouwen in de provincie Gelderland. Het Gelders Genootschap ijverde ooit om het gebouw op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen.
Wij gingen vanuit huis lopend naar school in de Molenstraat. Die had mijn vader nog helpen zetten, toentertijd. En die school aan de Molenstraat staat er nog steeds. Mensen uit Groessen, Loo en Duiven gingen allemaal naar die school in Zevenaar. Alles was op Zevenaar gericht. Ook de kerk. Iedere zondag kwamen hele gezinnen met kinderen lopend naar de kerk in Zevenaar. Die waren allemaal protestant.
Soms zie je van die merkwaardige zaken in het Liemerse land. Iets waarvan je zeker weet, dat er een geschiedenis aan verbonden is. Dit muurtje bijvoorbeeld aan de Mariëndaalseweg in Angerlo. Dit muurtje staat op korte afstand van boerderij Groot Kell. Het oude muurtje is vermoedelijk het laatste overblijfsel van kasteel Kell. Er is bijna niemand die aandacht aan het muurtje besteedt. Als je gaat kijken, let dan ook op de verhoging van de terreingrond.…

Schutterijen

reactiedatum ca. 1850 heden
Vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw werden verscheidene schutterijen opgericht. Deze stonden in nauwe relatie tot de Rooms Katholieke Kerk. Ze hadden vooral een sociale en culturele functie.
In Brabant en Limburg zie je nog veel uitingen van het Rijke Roomsche Leven. In de Liemers daarentegen veel minder. Wel Heilig Hartbeelden op kerken en voormalige kloosters. Monumentale katholieke kerken, zoals in Oud-Zevenaar, Westervoort, Duiven en Zevenaar zijn door de eeuwen heen gelukkig wel bewaard gebleven.
In de Greffelkamp, een buurtschap tussen Zevenaar en Didam, staan hier en daar oude havezaten. Deze zijn in het verleden prachtig gerestaureerd. Havezate De Luynhorst, aan de gelijknamige weg, is in 1974 opgeknapt en staat sindsdien te pronken in het Liemerse landschap.
Tijdens de Eerste Wereldoorlog werden in Duitsland de besmettelijke ziekten pokken en vlektyfus vastgesteld. Om besmetting te voorkomen werden in Nederland medische controles uitgevoerd aan de grens. Daarnaast werden er quarantainekampen gebouwd voor deserteurs en ontvluchte krijgsgevangenen uit Duitsland. Op 18 juni 1917 werd het quarantainekamp in Didam geopend.