Feest! Tradities in ere Speciaal

reactiedatum
  • januari 2017
  • december 2018
Landjuweel Landjuweel Ab Reuling

Deelproject Cultuur- en Erfgoedpact 2017-2020

De Liemerse cultuur is uniek. Het heeft rijke tradities van onder andere schutterijen, processies, carnaval en carbid schieten. Deze eigenheid moet bewaard blijven, ook in de toekomst. Waar te beginnen om deze verhalen te vertellen en te delen? De jeugd! Door de jeugd erbij te betrekken, leren ze van het verleden en begrijpen het heden.

Alleen feesten en bierdrinken? Echt niet!

Wat doen schutters of schutterijen? Vaak is het antwoord: feesten en bierdrinken. De kennis van de rijke en kleurrijke schutterstraditie is in de loop van de tijd afgenomen. De oorsprong en betekenis van bijvoorbeeld het vogelschieten, de processie, schuttersmis en schutterskoning zijn bij velen helaas onbekend. Maar de tradities en de sociale en maatschappelijke taak van de schutters zijn het waard om ze te kennen.

Leren over de hoge schuttersdichtheid

Met dit deelproject leren kinderen van groep 5 t/m 8 over de geschiedenis, de tradities en de taak van de schutterij. Het doel is het verkrijgen van kennis, begrip en waardering voor de rijke schutterstradities. Want deze tradities moeten gekoesterd, bewaard en in stand gehouden worden. De Liemers mag trots zijn op haar hoge ‘schuttersdichtheid’.

Eindproducten

Een reizende tentoonstelling die bestaat uit panelen, ieder paneel heeft zijn eigen onderwerp. Denk hierbij aan carnaval, processie of carbid schieten. De panelen maken deel uit van het educatieve lesmateriaal en gaan langs de deelnemende scholen en (zorg)instellingen reizen.

Educatief lesmateriaal dat leerlingen van groep 5 t/m 8 inzicht geeft in het verleden en het heden van de schutterijen. Waar mogelijk wordt het lesmateriaal aangepast op de plaatselijke schutterij. Onderdeel van het lesproject is een fotowedstrijd voor groep 5 tot en met 8. Voor de presentatie van de resultaten van de fotowedstrijd wordt een koppeling gemaakt met het deelproject Liemerse Beeldbank.

Organisatiestructuur

Deelprojectleider: Kunstwerk! Liemers Museum
Samenwerking: Gelderse Schuttersfederatie, Schutterskring de Liemers en mogelijk ook Kring Montferland, individuele schutterijen en Het Element

 

Geef een reactie