Grenzland

reactiedatum 1 juni 2016
1 juni 2016 1 juni 2016 collectie Liemers Museum

Op 1 juni 1816 werden delen van de Liemers bij het Koninkrijk der Nederlanden gevoegd. Het ging onder meer om het stadje Zevenaar, Duiven, Groessen en Loo. En natuurlijk ook wat kleine enclaves, zoals Bylandse Waard, Lobith en ’s Gravenwaard. Het ontstaan van de grenzen was een gevolg van de middeleeuwse machtspolitiek. In het blad Old Senders Ni-js nr 2 van dit jaar, uitgegeven door de Cultuurhistorischevereniging Zevenaar, wordt door Leen den Besten uitgebreid ingegaan op de machtswisseling in juni 1816.

Om dit feit te herdenken trok een aantal notabelen in juni 2016 in een koetsje vanaf Duiven naar Zevenaar, waar het gezelschap verwelkomd werd door burgemeester Jan de Ruiter. De speeches gingen in op de voor de Liemers toch belangrijke mijlpaal. Er werd maar weinig stilgestaan bij ‘het volk’ dat in 1816 de ommekeer moest ondergaan. De vraag is of ‘het volk’ het eigenlijk wel interesseerde. Met had nota bene genoeg aan haar eigen sores, zoals misoogsten, wateroverlast, armoe en ziekten. Daar kon een notabel iemand, die destijds onderweg uit zijn koetsje naar het gepeupel zwaaide, weinig aan veranderen. Toch werd in de proclamatie op de Markt in Zevenaar in 1816 de mensen verteld dat voor hen de machtswisseling voordeel zou brengen. Maar ja, als je als inwoner eerst onder Gelre viel, dan onder Kleef, Brandenburg/Pruissen, Berg, Holland, Frankrijk, Pruisen en dan Nederland dan heb je weinig vertrouwen in alweer een nieuwe landsheer.

Op de foto werd de overdracht nagespeeld. Rechts: Thomas Hartmann, Abteilungsdirektor Im Regierungsbezirk Düsseldorf en daarnaast Clemens Cornielje, Commissaris der Koning van Gelderland. Links burgemeester Jan de Ruiter.

Liemers Museum

Tags:

Geef een reactie