Opknapbeurt voor Motte Montferland

reactiedatum
  • winter 2016
Motte Montferland Motte Montferland Kasteel Huis Bergh

Het instandhoudingsplan voor de ruim duizend jaar oude motte Montferland gaat een nieuwe fase in. Maatregelen zijn hard nodig om verder verval van het unieke archeologische rijksmonument een halt toe te roepen.

Werkzaamheden
Binnenkort verwijdert men een aantal dode en door schimmels aangetaste bomen om te voorkomen dat die omvallen en hun wortelkluit losscheuren uit de heuvel of omliggende wallen. Na grondig onderzoek pakt men ook de waterhuishouding aan, zodat regenwater voortaan in de top van de motte kan wegzakken. En niet langer langs de flanken wegspoelt dat plaatselijk tot verzakking van grond en van de toegangsweg heeft geleid. De werkzaamheden worden komende winter uitgevoerd door BKC bv en KMP Civiel en worden begeleid door ADC Erfgoedbeheer in opdracht van eigenaar Stichting Huis Bergh.

Wat is een motte?
Mottes zijn door mensen opgeworpen aarden heuvels waarop een toren of woonvertrek werd gebouwd, omgeven door een dichte palenrij of palissade. Deze versterkingen zijn de directe voorlopers van de middeleeuwse kastelen. Van het handjevol mottes dat in ons land de eeuwen heeft getrotseerd, is die in het Bergherbos bij Zeddam verreweg de grootste. De top torent zo'n 17 m boven de omgeving uit.

Bewoners en historie
De Montferrand, zoals de burcht oorspronkelijk heette, heeft een rijke historie die sterk tot de verbeelding spreekt. De oudst bekende bewoners waren waarschijnlijk een nicht van de Otto II, keizer van het Heilige Roomse Rijk, en haar man. Hun vermeende wandaden leiden in 1016 tot een beleg en verwoesting van de burcht. Anderen nemen kort daarna de strategische plek opnieuw in gebruik, getuige de resten van een imposante toren. Met zijn 5,5 meter dikke muren, opgebouwd uit resten van Romeinse ruines, de dikste muren van Nederland. Begin 15de eeuw komt de 'berg' in bezit van de Heren van Bergh die er hun verzameling exotische dieren huisvesten. En wie het huidige hotel op de kruin van de motte betreedt, realiseert zich waarschijnlijk niet gast te zijn in de resten van het jachthuis van de Heren dat hier rond 1700 verrees.

Bewaren voor de toekomst
De inrichtingsmaatregelen zijn noodzakelijk voor instandhouding opdat ook komende generaties dit bijzondere monument met zijn kleurrijk verleden kunnen blijven bezoeken en beleven. Op de plek te staan waar ooit gravinnen en ridders uitkeken over de omgeving en Heren van Bergh hun privé-dierentuin bezochten.

Geef een reactie