Stimuleringsbijdrage voor activiteiten Leven in de Liemers

reactiedatum
  • 1 januari 2015
  • 1 maart 2015
Koningschieten Schutterij St. Jan 1978 Koningschieten Schutterij St. Jan 1978 Gelders Schuttersmuseum, Collectie Gelderland

 

2016 staat in het teken van Leven in de Liemers! De gemeenten Duiven, Westervoort en Zevenaar stellen een bedrag van 18.000 euro beschikbaar voor lokale initiatieven binnen de drie gemeenten. Activiteiten in samenwerkingsverband die aansluiten op de canon komen in aanmerking voor een stimuleringsbijdrage. Projectvoorstellen kunnen worden ingediend voor 1 maart 2016.

 

De canon van de Liemers
Leven in de Liemers wil het verhaal van de Liemers delen. Dat gebeurt onder andere met de canon van de Liemers. Een canon is een overzicht van hoogtepunten uit de geschiedenis in vensters. Deze vensters komen op de website van Leven in de Liemers en vormen de inspiratie voor een levendig activiteitenprogramma in 2016.

Activiteitenprogramma
Het Leven in de Liemers activiteitenprogramma is bedoeld voor inwoners van de Liemers, zowel jong als oud. "Erfgoed en geschiedenis zijn een verbindende factor. Dit project wil de geschiedenis van de Liemers tastbaar en beleefbaar maken. Een voorbeeld kan zijn een levende canon slinger of een Liemers geschiedenis-quiz", aldus adviseur en initiator Jette Janssen van Erfgoed Gelderland.

Criteria stimuleringsbijdrage
Activiteiten die aansluiten op de Liemerse canon komen in aanmerking voor een stimuleringsbijdrage. Voorwaarde is dat de activiteit plaatsvindt of opgeleverd wordt voor 31 december 2016. Indienen van projectvoorstellen kan tot 1 maart 2016. Meer informatie vindt u hier.

Duurzaamheid en samenwerking
Er dient sprake te zijn van een samenwerking tussen twee of meer organisaties, particulieren of amateurverenigingen. Samenwerkingsverbanden die gemeentelijke of sectorale grenzen overschrijden hebben een pré. Dat geldt eveneens voor activiteiten die na 2016 met weinig inspanning en budget een vervolg kunnen krijgen. Met de stimuleringsbijdrage willen de gemeenten ook kleine organisaties en amateurverenigingen inspireren met een voorstel te komen.

Geef een reactie