Lopend of wandelend door de Liemers is er van alles te zien dat herinnert aan vroeger. Maar er zijn ook veel verhalen aan het zicht onttrokken. Denk bijvoorbeeld aan het verdronken dorp Leuffen. Dit dorp heeft door de eeuwen heen steeds geworsteld met de dreiging van het water. Er zijn verschillende dijkdoorbraken geweest bij Leuffen, waardoor de dijk steeds versterkt of verplaatst moest worden. Na de dijkdoorbraak van 1799 besloten de inwoners van Leuffen om het dorp terug te geven aan de rivier.

Gepubliceerd in Verhalen

Wat er precies gebeurd is bij het verdronken dorp Leuffen is een heel apart verhaal. Het verdrinken van Leuffen heeft te maken met allerlei dijkdoorbraken. De oude dijk bij Leuffen werd al vanaf de 12e eeuw na Christus aangelegd. Als de dijk niet hoog genoeg bleek, werd deze weer opgehoogd. Dat is heel vaak gebeurd. Maar soms brak de dijk toch door. Dan werd de dijk weer verlegd en kreeg de rivier meer ruimte. Daarom is de dijk daar ook zo kronkelig geworden en is het verdronken dorp Leuffen nu niet meer te zien in het landschap.

Gepubliceerd in Verhalen

Vanaf 1865 werden er al pannen, drainagebuizen en bakstenen gebakken op dit terrein dat eigendom is van de familie Gepkens van boerderij “Stuivesand” aan de Slenterweg. Aanvankelijk had de familie Van Nispen tot Sevenaer hier een veldoven, maar het beheer lieten ze over aan hun zaakwaarnemer de Vree. Echter de feitelijke leiding beruste bij de steenbaas Doris Hubers en na diens dood, bij baas Willem Hageman. Op de steenoven werkten tien à vijftien arbeiders. 

Gepubliceerd in Verhalen

Reeds in 1620 wordt er in een akte al melding gemaakt van “Stuivesand” en in 1678 van bewoning door de familie van Woldenburg en vervolgens in 1699 door de familie Schepman.In 1720 wordt de weduwe Bechers genoemd als eigenaresse en in 1749 als pachter de tabaksplanter Jan Gies, gevolgd door Jan Willem Polman en daarna Gijsbert Voortjes.

Gepubliceerd in Verhalen

Dorine Boogaarts (1939) is, samen met haar man, eigenaar van ‘Die Magerhorst’. Die Magerhorst is een havezate in Duiven. Dorine vertelt graag over de geschiedenis ervan. Ongeveer 45 jaar geleden is de havezate gerestaureerd. Dorine heeft dit van dichtbij meegemaakt. De restauratie duurde van 1967 tot 1 april 1972. Daarna is Dorine hier komen wonen.

Gepubliceerd in Verhalen
15 oktober 2016

Vermomde militairen

In 1940 begon voor Nederland de Tweede Wereldoorlog. In de vroege ochtend van 10 mei 1940 viel het Duitse leger Nederland binnen. In Didam vond destijds een vreemd incident plaats. Bij een versperring aan de Wilhelminastraat arriveerde rond 02.15 uur een rijwielcolonne van 27 of 28 soldaten en een groepscommandant in Nederlands uniform. De commandant van de groep meldde dat zij opdracht hadden zich per fiets naar Apeldoorn te begeven.

Gepubliceerd in Verhalen

Tijdens de Eerste Wereldoorlog werden in Duitsland de besmettelijke ziekten pokken en vlektyfus vastgesteld. Om besmetting te voorkomen werden in Nederland medische controles uitgevoerd aan de grens. Daarnaast werden er quarantainekampen gebouwd voor deserteurs en ontvluchte krijgsgevangenen uit Duitsland. Op 18 juni 1917 werd het quarantainekamp in Didam geopend.

Gepubliceerd in Verhalen
12 september 2016

De Luynhorst

In de Greffelkamp, een buurtschap tussen Zevenaar en Didam, staan hier en daar oude havezaten. Deze zijn in het verleden prachtig gerestaureerd. Havezate De Luynhorst, aan de gelijknamige weg, is in 1974 opgeknapt en staat sindsdien te pronken in het Liemerse landschap.

Gepubliceerd in Verhalen
30 augustus 2016

Klooster in Didam

In Brabant en Limburg zie je nog veel uitingen van het Rijke Roomsche Leven. In de Liemers daarentegen veel minder. Wel Heilig Hartbeelden op kerken en voormalige kloosters. Monumentale katholieke kerken, zoals in Oud-Zevenaar, Westervoort, Duiven en Zevenaar zijn door de eeuwen heen gelukkig wel bewaard gebleven.

Gepubliceerd in Verhalen
30 augustus 2016

Schutterijen

Vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw werden verscheidene schutterijen opgericht. Deze stonden in nauwe relatie tot de Rooms Katholieke Kerk. Ze hadden vooral een sociale en culturele functie.

Gepubliceerd in Verhalen
Pagina 1 van 5