Sint-Maarten - mooie traditie in Liemers

reactiedatum 2017 2023
Lampionnenoptocht in Westervoort Lampionnenoptocht in Westervoort Karlo Bolder (Westervoortplaza)

 

‘Sint-Maarten, Sint-Maarten, de koeien hebben staarten’. Dit liedje ken je vast wel. Op 11 november wordt in de Liemers het feest van Sint-Maarten gevierd. Veel kerken in de Liemers hebben Sint Martinus als beschermheilige. In sommige dorpen zoals Oud-Zevenaar steekt men na de kerkdienst een Maartensvuur aan. Mensen  komen bij elkaar en warmen zich aan het vuur. Vroeger was Sint-Maarten een feest voor de armen met bedeloptochten, bedoeld om de moeilijke wintermaanden door te  komen. De kinderen gaan op 11 november met lampionnen langs de deuren. Ze zingen liedjes en krijgen als beloning een snoepje.

In het Liemers, door Antoon Berentsen

‘Sint-Maarte, Sint-Maarte, de koeie hebbe staarte’. Dih liedje ke’j vas wel. Op 11 november wördt in de Liemers ‘t fees van Sint-Maarte gevierd. Völ kerke in de Liemers hemme Sint Martinus as beschermheilige. In sommige dörpe zoas Old-Zaender staeke ze nao de kerkdiens ‘n Maartensvuur aan. Minse komme bi-j mekaor en warme zich aan ‘t vuur. Vroeger was Sint-Maarte ‘n fees veur de arme minse meh bedeloptochte, bedoeld um de moeileke wintermaonde deur te komme. De kindere gaon op 11 november met lampions langs de deur. Ze zinge liedjes en krie:ge as beloning ‘n snuupke.

Geef een reactie