Het Cultuur- en Erfgoedpact ging in 2023 weer van start en sindsdien zijn er al veel mooie projecten uitgevoerd en op touw gezet. Jaarlijks organiseert het Cultuur- en Erfgoedpact een netwerkbijeenkomst voor mensen en organisaties die zich in de Liemers bezighouden met kunst, cultuur, erfgoed, de taal en historie van de regio. Het doel van de bijeenkomst is elkaar te informeren, bij te praten, kennis te delen en samen te werken op het gebied van cultuureducatie, cultuurparticipatie en cultuur- en erfgoedtoerisme in de Liemers. De netwerkbijeenkomst zal plaatsvinden op vrijdag 19 januari 2024, vanaf 14:00 uur in de Turmac Cultuurfabriek te Zevenaar. U bent van harte welkom!

Gepubliceerd in Activiteiten
25 augustus 2023

Ooyse dag

Dit project ontving een toekenning uit het Stimuleringsbudget van het Cultuur- en Erfgoedpact van de Liemers: de Ooyse dag! Een samenwerking van Dorpsraad Ooij, de Cultuurhistorische Vereniging Zevenaar en Muziekvereniging Crescendo, waarbij cultuurhistorie, cultuurparticipatie en cultuureducatie mooi samen komen!

Gepubliceerd in Activiteiten
12 februari 2023

Carnaval is kunst (2)

Vanwege de goede ontvangst van de eerste editie van het project ‘Carnaval is Kunst’ werd het herhaald. Het doel van het project in het kort: Bij de jeugd de geschiedenis van het carnaval in de Liemers en Zevenaar bekend maken en hen er actief mee aan de slag te laten gaan. Leerlingen van de basisschool kregen lessen over de geschiedenis van het Carnaval verteld en gingen vervolgens zelf aan de slag met het thema bij het bouwen van eigen carnavalswagentjes. Met deze eigen carnavalswagentjes zuden de leerlingen mee doen aan de Boemelparade (de carnavalsoptocht) in Zevenaar. 

Door Covid19 kon de carnavalstoptocht helaas niet doorgaan, wel vonden de workshops plaats op vijf basisscholen, waarbij net als het voorgaande jaar aandacht werd besteed aan de geschiedenis van het carnaval in de Liemers en de leerlingen in creatieve workshops zelf aan de slag gingen met carnaval door zelf kleine praalwagens te ontwerpen en te bouwen. De inbreng van de scholen en de betrokkenheid van ouders was bij de tweede editie groter. De leerlingen bouwden 11 carnavalswagens onder begeleiding van kunstenaar Edwin van Onna.

"Leerling (12): “Zo’n kar bouwen is leuk, lekker creatief."

Voor dit project werd samengewerkt met: Stichting GKZ Boemelburcht, Het Element (Edith Elshof) en kunstenaar Edwin van Onna. De Basisscholen in de gemeente Zevenaar: Basisschool het Kofschip, Basisschool Lindenhage, Brede School Sint Martinus en IKC De Tamboerijn, Basisschool de Bem.

Gepubliceerd in Activiteiten
29 januari 2023

Vrijheid in de Liemers

Jongeren in de Liemers aan het denken zetten over vrijheid, bewust maken dat er in de Liemers hard gevochten is voor onze vrijheid, dat was het doel van het project 'Vrijheid in de Liemers' van filmmakers Paul Haans en Sacha Wensveen.

Gepubliceerd in Activiteiten

Hoe verbind je jongeren en ouderen met elkaar, en laat je daarbij ook historisch besef groeien? Komdersuut heeft samen met Stichting Dorpshuis en de Gallusstichting het initiatief genomen om een historische route op te zetten in Angerlo. Jongeren van basisschool de Trompetter in Angerlo hebben oudere Angerlose bewoners geïnterviewd over hun herinneringen aan het Angerlo van vroeger. Deze interviews zijn uitgewerkt in bordjes die men kan bekijken langs de historische route in Angerlo, die dinsdag 25 juni werd geopend.

Gepubliceerd in Activiteiten

In december 2018 werd alweer voor de zesde keer de Midwinterhoorntocht Zevenaar georganiseerd; een wandel- en fietstocht, langs bijzondere locaties in Zevenaar en omstreken. Er is keuze uit een korte route (6 km) en een lange route (12 km). Onderweg op verschillende locaties, stonden de midwinterhoornblazers opgesteld en diverse leuke en educatieve activiteiten georganiseerd. Door te luisteren naar het geluid van de midwinterhoorn kan de route al worden gevolgd. De tocht slingerde zich door een gebied met uitgestrekte akkers en weiden met hier en daar kleine boscomplexen, zodat de deelnemers onderweg kunnen genieten van de Liemerse natuur. 

Gepubliceerd in Activiteiten
30 juli 2018

Carnaval is kunst

Met dit project maken kinderen op jonge leeftijd kennis met carnaval. Carnaval in de breedste zin van het woord, want carnaval is meer dan alleen feest. Het is ook gezamenlijk bedenken, uitwerken, maken en presenteren van een praalwagen tijdens de carnavalsoptocht of een optreden tijdens het jeugdcarnaval. Denk hierbij aan zingen, dansen of een kolderiek optreden. Dit alles doet een groep mensen gezamenlijk waarbij eenieder zijn eigen kwaliteiten en talenten inbrengt en waarbij het creatieve proces zeker zo belangrijk is als het eindresultaat.

Gepubliceerd in Activiteiten