Activiteiten

Deelproject Cultuur- en Erfgoedpact 2017-2020  Historische verenigingen in de Liemers hebben duizenden foto’s, prenten, ansichtkaarten en ander beeldmateriaal in hun collectie. Al deze beelden vertellen samen hét verhaal van de Liemers. Helaas is een groot deel van hun collecties onzichtbaar voor het grote publiek. De Beeldbank van de Liemers brengt daar verandering in.
De gemeenten Duiven, Westervoort, Zevenaar en de provincie Gelderland investeren met het Cultuur- en Erfgoedpact van de Liemers € 480.000 in kunst, cultuur en erfgoed. Inwoners, verenigingen en organisaties voeren samen de activiteiten en projecten uit. Dit stimuleert cultuur en erfgoed en draagt bij aan een sterke, trotse en leefbare regio.
De eerste netwerkbijeenkomst van het Cultuur- en Erfgoedpact in de Liemers was een succes. Donderdag 15 maart 2018 kwamen ruim tachtig mensen van verschillende organisaties uit de Liemers naar Zalencentrum Wieleman in Westervoort. De aanwezigen onderzochten hoe zij de komende jaren kunnen samenwerken op het gebied van kunst, cultuur en erfgoed.

Netwerkbijeenkomst 15 maart 2018

reactiedatum
 • donderdag 15 maart 2018
De Liemers barst van de mooie initiatieven op het gebied van kunst, cultuur, welzijn en erfgoed. Dat bleek wel tijdens de Ideeënavond van 28 juni 2017. De uitkomsten zijn vertaald naar een dynamisch activiteitenprogramma. Op de eerste netwerkbijeenkomst van het Cultuur- en Erfgoedpact op donderdagavond 15 maart 2018 vertellen we hier graag meer over. Om kennis te maken, samen te werken en van elkaar te leren. Komt u ook?
De uitkomsten van de Ideeënavond hebben bijgedragen aan een plan voor kunst, cultuur en erfgoed in de Liemers voor de periode 2017-2020. De gemeenten Duiven, Westervoort, Rijnwaarden en Zevenaar hebben dit plan voor subsidiëring ingediend bij de Provincie Gelderland voor het komende Cultuur- en Erfgoedpact (2017-2020). 
Op 28 juni 2017 organiseerden de gemeenten Duiven, Westervoort, Rijnwaarden en Zevenaar een Ideeënavond in de Ogtent in Duiven. Het doel van de avond: inventariseren wat de inwoners van de Liemers belangrijk vinden. De opbrengst van de avond wordt verwerkt tot een plan dat de gemeenten gaan indienen bij het Cultuur- en Erfgoedpact van de Liemers (2017-2020) bij Provincie Gelderland.

Ideeënavond

reactiedatum
 • 28 juni 2017
De gemeenten Duiven, Westervoort, Rijnwaarden en Zevenaar gaan samenwerken in een nieuw Cultuur- en Erfgoedpact. Voor de periode 2017-2020 wordt een activiteitenprogramma uitgevoerd door en voor inwoners van de Liemers. Hierbij staan de thema’s Cultuureducatie, Cultuurtoerisme en Cultuurparticipatie centraal. Door subsidie van de Liemerse gemeenten en de provincie Gelderland is er een flink budget beschikbaar om activiteiten te organiseren. We houden een Ideeënavond op 28 juni 2017 in de Ogtent in Duiven om te horen…
hierWel 130 mensen hebben de feestelijke afronding van het project Leven in de Liemers bijgewoond. De Ridders van Gelre openden afgelopen woensdag de bijeenkomst in Het Musiater in Zevenaar. De canon van de Liemers werd officieel gepresenteerd aan de wethouders van de gemeenten Duiven, Westervoort en Zevenaar. Alle vrijwilligers zijn geridderd, Paul Mulder zong een Liemers Levenslied en de studenten van het Liemers college vertoonden hun filmproject. Tot slot werd er een live quiz gespeeld…

Water in de Liemers

reactiedatum
 • februari 2016
 • 30 november 2016
De Video Club Duiven heeft een stukje historie van de Liemers gewaarborgd door deze vast te leggen op film. Het water, de dijken, de gemalen enzovoorts hebben een belangrijke rol gespeeld in de geschiedenis van de Liemers. De film van de Video Club Duiven illustreert dit aan de hand van prachtige beelden. Met de film blijft het waterrijke Liemerse landschap ook bewaard voor het nageslacht.

Filmproject Liemers College

reactiedatum
 • september 2016
 • 25 november 2016
Er wordt een uitgebreid lesproject ontwikkeld waardoor leerlingen die in de Liemers leven meer zicht krijgen op de geschiedenis van de omgeving waarin zij wonen. Het eindresultaat is een collectie korte films. Leerlingen die het vak geschiedenis en CKV volgen krijgen de keuze dit project als praktische opdracht uit te voeren, dat een onderdeel van het examen wordt.
Op woensdag 30 november 2016 wordt het project Leven in de Liemers feestelijk afgesloten in Het Musiater te Zevenaar. Het project startte in juli 2015 met het doel om het verhaal van de Liemers op de kaart te zetten. Nu, bijna anderhalf jaar later, worden de resultaten van het project gepresenteerd.
De geschiedenis van de Liemers is anders dan de nationale geschiedenis. Dat wil Leven in de Liemers duidelijk maken aan scholieren uit groep acht door middel van een online quiz. De quiz - vanaf dinsdag 8 november 2016 te spelen – is gebaseerd op de canon van de Liemers en maakt jongeren op speelse wijze bewust van hun eigen geschiedenis.
Leven in de Liemers en de Volksuniversiteit Zevenaar organiseren op 15 oktober en 21 oktober 2016 een tweedaagse cursus oral history. Oral history, vaak vertaald als ‘gesproken geschiedenis’, is een interviewtechniek waarmee persoonlijke verhalen over het verleden worden vastgelegd. Enthousiaste interviewers in spé kunnen zich vanaf vandaag opgeven voor de cursus bij Erfgoed Gelderland.
De Victoria is een replica van een Romeins galei. Deze schepen voeren destijds op de Rijn en de Donau. Het bijzondere schip lag tijdens de Open Monumentendagen aan de Europakade in Tolkamer ter ere van de opening van de passagiersterminal. De medewerkers van de Archeologische Werkgroep Nederland (AWN), waaronder archeoloog en museummedewerker Jan Verhagen, namen het initiatief om de galei vanuit Archeon in Alphen aan de Rijn naar Tolkamer te laten halen.
Kunstwerk! Liemers Museum staat van 1 juli t/m 25 september in het teken van Tonny Ros. De kunstenaar wordt omwille van zijn schilderkunst en maatschappelijke verdiensten geëerd met een retrospectief. Aanleiding voor de expositie is de genereuze schenking die het Liemers Museum in 2015 heeft ontvangen van de erven en met wie de tentoonstelling in nauwe samenwerking is ontwikkeld.
stimulerende workshop verhalen schrijven en vertellenJe hoofd zit vol verhalen, die er om vragen om opgeschreven en verteld te worden.Maar hoe boei je de lezer en de toehoorder met jouw verhaal? Dat is te leren.
‘Aan de beschouwers van dit pand’ is een nieuw project van Humphrey Ottenhof en is mede mogelijk gemaakt door een stimuleringsbijdrage van Leven in de Liemers. Voor het project, ‘Aan de beschouwers van dit pand’ worden de inwoners van de Liemers uitgenodigd een gedicht te schrijven bij een willekeurig pand in de Liemers. Uit deze gedichten wordt een selectie gemaakt die terecht komt in een gedichtenbundel met de naam ‘Aan de beschouwers van dit pand’.
Video Club Duiven start een project met een stimuleringsbijdrage van Leven in de Liemers, om de historie van het water, dijken, gemalen en dergelijke in de Liemers vast te leggen. De film zal op DVD worden uitgebracht.
De VU Zevenaar zal verhalen van slachtoffers van het bombardement in Zevenaar vastleggen en bundelen in boek. Van de verschillende verhalen worden uiteindelijk een kort docudrama gemaakt. Voor het verzamelen van verhalen zal gebruik worden gemaakt van Oral History, een methode om individuele herinneringen door reeksen vraaggesprekken vast te leggen. Daarnaast is het streven om rondom het monument De Vier Tamboers de namen van alle slachtoffers van het bombardement van Zevenaar te plaatsen.

Sterke Verhalen Tijd

reactiedatum
 • 16 september
 • 18 september
De voorbereidingen voor het 3 Oever Festival van 2016 zijn in volle gang.Dit jaar zal er van 16 september tot en met 18 september van alles te beleven zijn langs de oevers van de Waal, de Rijn en het Pannerdens Kanaal. Muziekliefhebbers kunnen hun hart ophalen bij de diverse optreden van muziekgroepen van uiteenlopende genres. Er kan geschilderd worden, er zullen theatervoorstellingen te zien zijn en verhalen worden verteld.

Smokkelspel

reactiedatum
 • 22 oktober 2016
 • 28 oktober 2016
Waar grenzen zijn, wordt al sinds jaar en dag gesmokkeld. Voor de gewone man (of vrouw) een goede manier om een centje bij te verdienen. Maar ook de illegale smokkel van boter en jenever brengt veel geld in het laatje van vriend en vijand.
In het basisonderwijs schort het al jaren aan de middelen en mogelijkheden om goed cultuuronderwijs te verzorgen. Dat komt mede door bezuinigingen waardoor scholen vaak andere keuzes moeten maken en muziek-en cultuuronderwijs erbij inschiet. Het rijke Groessense verenigingsleven is daar samen met de Joannesschool op erg creatieve wijze ingesprongen.

Midwinterhoorntocht Zevenaar

reactiedatum
 • maandag 26 december 2016
In de Liemers is de midwinterhoorn nog niet zo bekend als in de Achterhoek en Twente. Drie midwinterhoornblazers uit Zevenaar, lid van de midwinterhoorngroep Bergh, vonden het dan ook de moeite waard om de Liemers met de sonore droefgeestige klanken van de midwinterhoorn kennis te laten maken. daarom wordt er ook dit jaar weer een midwinterhoorntocht georganiseerd.
Langs de rafelranden van de Liemers José Vleeming is initiator en organisator, eigenaar/uitgever van Liemers Gezicht, een digitale krant met onverwachte verhalen en verrassende foto’s. Onder het kopje rafeltjes is verslaglegging te lezen over haar wandeltocht genaamd: “langs de rafelranden van de Liemers". Dit project wordt ondersteund vanuit de stimuleringsbijdrage van Leven in de Liemers. Tijdens haar trektocht maakt zij journalistieke portretten, die via haar site www.liemersgezicht.nl te lezen zijn.